dr Andrzej Bielecki

Zrównoważone żywienie™

Dominująca obecnie metoda oceny jadłospisów opiera się na liczeniu kalorii dla trzech głównych składników żywieniowych tj. białka (B), tłuszczu (T) i węglowodanów (W). Na przestrzeni dziesięcioleci jej stosowania, przyczyniła się do powstania niezliczonej ilość chorób i nieszczęść w życiu milionów mieszkańców krajów wysokorozwiniętych.

Białka zakwalifikowano do typowych nośników energii jakimi są tłuszcze i węglowodany. Wprowadziło to wiele nieporozumień a szczególnie błędną interpretację roli białek/protein w procesach budulcowych tkanek naszego organizmu. Nie docenia się ich roli w ciągle odbywającej się degradacji i równoczesnej odbudowie wszystkich ludzkich komórek organów.

Energetyczna interpretacja wartości białek sugeruje ich wymienność z węglowodanami (W) i tłuszczami (T). Podczas obliczania całkowitej kaloryczności posiłku w jadłospisach, nie uwzględnia się bardzo istotnej roli białka dla zdrowia i życia człowieka. W rzeczywistości, białka spożywcze i zawarte w ich strukturze aminokwasy, a szczególnie te niezbędne/egzogenne (AMN), pełnią w organizmie niezastąpioną rolę „części zamiennych”.

Podczas planowania jadłospisów, nie traktuje się z odpowiednia rozwagą i świadomością udziału białek w powyższych procesach samoodbudowy. Preferowane w zaleceniach żywieniowych owoce i jarzyny wyparły w dużym stopniu białka w składzie jadanych obecnie posiłków. Niestety mają one marginalną zawartość białek niezbędnych dla odbudowy całego organizmu. W efekcie, powoduje to braki aminokwasów niezbędnych (AMN) w bilansie ich dziennego zapotrzebowania.

Z upływem czasu, ciągły niedobór niektórych aminokwasów, jest główną przyczyna powstawania różnorakich schorzeń. Nieprawidłowo odbudowywane białka naszego ciała prowadzą do powstawania chorób chronicznych i „nieuleczalnych” dla współczesnej medycyny akademickiej.

Nowy model żywienia „Zrównoważone żywienie™”, daje możliwość kontrolowania składu białek w posiłkach. Dzięki temu możemy świadomie tworzyć jadłospisy o zrównoważonym bilansie aminokwasów niezbędnych. Tym samym, w optymalny sposób zaspokajamy zapotrzebowanie na właściwe białka oraz tłuszcze i węglowodany.