Białko oznacza życie cz. 1

Źle dobrane rodzaje białka w jadłospisie są przyczyną chorób i krótszego życia.

Prototyp innowacyjnego systemu digitalnego obliczania wartości białkowej potraw, całych posiłków i jadłospisów

Tytuł niniejszego artykułu należy interpretować dosłownie, ponieważ wszelkie poszukiwania życia we wszechświecie pozaziemskim koncentrują się w pierwszym rzędzie na poszukiwaniu organicznych związków chemicznych o strukturach zbliżonych do cząsteczek aminokwasów, które potwierdziłyby przez swoją obecność możliwość istnienia zalążków życia. Dotychczas nie udało się naukowcom jednoznacznie odkryć tego typu struktur związków chemicznych poza Ziemią a tym samym nie potwierdzono do tej pory istnienia życia w poznanej do dzisiaj przestrzeni kosmicznej.

Tylko na naszej planecie zaistniały przed setkami milionów lat sprzyjające warunki do powstania podstawowych elementów biochemicznych tworzących białka stwarzając sprzyjające warunki do powstania różnorodnych form żywych mikroorganizmów, które z czasem doprowadziły do powstania milionów gatunków zwierząt i roślin na Ziemi.

Aby zrozumieć życiodajne procesy zachodzące w człowieku należy jednak pamiętać o tym, że posiadane przez nas organy zapewniające nam prawidłowe, zdrowe trwające kilkadziesiąt lat życie, powstały w pra-przeszłości przez połączenie się ze sobą wyspecjalizowanych w swoich funkcjach rozmaitych jedno- i wielokomórkowych mikroorganizmów zapewniając egzystencję całego nowo powstającego organizmu.

Każdy z naszych organów posiada specyficzną budowę i skład struktur białkowych typowych dla optymalnego wykonywania najistotniejszych dla przeżycia funkcji zaopatrzeniowo-wydalniczych całego organizmu. Wszystkie organy i tkanki ludzkie mają jedną wspólną cechę, są utworzone z odpowiednio specyficznie zbudowanych białek, a te z kolei utworzone są głownie z 21 różniących się jeden od drugiego związków organicznych zwanych aminokwasami białkowymi. Nazwy wszystkich 21 aminokwasów białkowych wraz z ich międzynarodowo obowiązującymi trój- oraz jednoliterowymi skrótami podano
w tabeli 1.