Negatywny wpływ olejów roślinnych na budowę naszych komórek

Zakłócenia w pracy membran komórkowych.

Od kilkudziesięciu lat powszechnym stało się spożywanie tłuszczów roślinnych zamiast tłuszczów zwierzęcych, którym to przypisuje się chorobotwórcze działanie, podając na to wiele dowodów. Mają o tym świadczyć wyniki badań przeprowadzanych przez instytuty mniej lub bardziej zależne od przemysłu produkującego oleje i margaryny oraz obserwowany wzrost chorób zarówno układu krążeniowo-naczyniowego jak i nowotworowych czy też wielu innych. W dużym stopniu udało się przemysłowi tłuszczowemu wyeliminować tradycyjne tłuszcze zwierzęce z jadłospisów zwłaszcza w społeczeństwach krajów wysokorozwiniętych.

Obecnie nie poddaje się pod wątpliwość zamiany tłuszczów zwierzęcych na roślinne w pożywieniu a codzienne posiłki traktuje się głównie jako potrzebę zaspokajania potrzeb energetycznych. Z drugiej strony kompletnie zaniedbanym jest aspekt spożywania tłuszczów jako budulca do stale odbywających się procesów budowy i rozkładu ludzkich komórek i białek w naszym organizmie. Liczenie kalorii w każdym posiłku przez dziesiątki lat postawiło aspekt energetyczny na pierwszym planie. Przez co zapomnieliśmy traktować jedzenia jako dostawę potrzebnych składników budulcowych wykorzystywanych w odbudowie zużywających się komórek naszych wszystkich tkanek i organów.

Photogenica-PHX250902598_z.jpg Należy wziąć pod uwagę, że wszystkie membrany komórkowe naszych 80-100 bilionów komórek są zbudowane między innymi fosfolipidów. Są to związki glicerolu z kwasami tłuszczowymi oraz kwasem fosforowym. To właśnie fosfolipidy tworzą otoczkę pojedynczych komórek, zwaną membraną, , która decyduje o prawidłowych procesach zaopatrywania ich w potrzebne substancje odżywcze oraz usuwania niepotrzebnych produktów przemiany materii. Zadajmy sobie zatem pytanie czy przy tak powszechnym spożywaniu olejów roślinnych membrany naszych komórek są jeszcze ludzkiego pochodzenia a może już z oleju rzepakowego, słonecznikowego lub z wielonienasyconych tłuszczów omega-3?

Jeżeli zaistnieją z jakiegoś powodu zaburzenia w strukturze budowy komórek danego organu, to jego działanie ulega zmianie i może prowadzić do zakłóceń wpływając negatywnie na jego sprawność. Chcąc rozwiązywać takie ważne dla zdrowia i życia problemy, nie można zapominać, że biliony naszych różnych komórek i ok. 75.000 rodzajów ludzkich białek mają każde z osobna swój „okres życia” pełniąc ściśle określone zadania na rzecz całego organizmu.

Niewłaściwie odżywiane komórki zaczynają błędnie wykonywać swoje zasadnicze funkcje i z czasem zostają przedwcześnie usunięte i zutylizowane przez komórki systemu odpornościowego. Gdy komórki danego organu obumierają to muszą one zostać zastąpione przez nowe tego samego rodzaju. Z powodu częstych niedoborów w składzie dziennego pożywienia dotyczących rodzaju i ilości niezbędnych aminokwasów i tłuszczów, nie mogą się odbywać naturalne procesy odbudowy zużytych lub uszkodzonych komórek a co za tym idzie, również białek naszych organów. Braki te wywoływane są notorycznie w powodu typowego współczesnego modelu żywieniowego, w którym nie zwraca się uwagi na aspekty właściwego doboru składników pokarmowych tj. aminokwasów niezbędnie potrzebnych w procesach budowy komórek i białek.

Jeżeli uzmysłowimy sobie, że ludzkie komórki nie mają tak długiego okresu życia jak nasze własne życie i ulegają naturalnemu obumieraniu w znacznie krótszym czasie, liczonym w minutach, godzinach, dniach, miesiącach i latach, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nasz organizm jest jedną „wielką fabryką” odbudowy dziennie dziesiątków miliardów komórek i niezliczonych rodzajów białek. Do tego celu potrzebne są systematyczne dostawy zarówno energii jak i też odpowiednich materiałów budulcowych z codziennego pożywienia.