Tłuszcze źródłem energii dla systemu odpornościowego

Mimo tego, że sami Amerykanie porzucili w ostatnich latach, w pewnym zakresie, te dogmaty z przeszłości i zmienili nieco zalecenia w sprawie żywieniowych zalet spożywania tłuszczów zwierzęcych, to w wielu innych znacznie mniejszych i nieporównywalnie mniej zasobnych krajach świata kultywuje się te przestarzałe opinie o szkodliwości jedzenia tłuszczów zwierzęcych do dnia dzisiejszego.

Zacznijmy od bezdyskusyjnego faktu, że wszystkie z ok. 80-100 bilionów ludzkich komórek posiadają tłuszczową otoczkę oddzielającą komórkę od sąsiedniej komórki, tak zwaną membranę komórkową i potrzebują stałych dostaw tłuszczów w pożywieniu aby zaspokoić permanentne procesy budowy nowych komórek. Z tego powodu spożywanie w codziennym jedzeniu odpowiednich ilości tłuszczów o odpowiednich cechach chemiczno-fizycznych do celów „budulcowych” zachodzących bezustannie w naszym organizmie jest niezbędne i nieodzowne.

Photogenica-PHX34971243_z.jpg Prześledźmy zalety i korzyści ze spożywania wszelkiego rodzaju tłuszczów w kluczowych dla naszego życia procesach odporności zdrowotnej, w których, jak się okazuje tłuszcz pokarmowy odgrywa zasadniczą i niezastąpioną rolę. Zajmiemy się więc omówieniem funkcjonowania najważniejszego systemu ochronny człowieka jakim jest system odpornościowy znajdujący się w układzie limfatycznym. Głównym miejscem jego aktywności jest system limfatyczny znajdujący się w naczyniach limfatycznych, węzłach chłonnych, płynie międzykomórkowym, grasicy i śledzionie. System odpornościowy chroni nas przed najważniejszymi czynnikami chorobotwórczymi tj. wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby i inne rodzaje niebezpiecznych dla człowieka patogenów oraz spełnia także inne bardzo ważne a bardzo rzadko opisywane zadania w procesach odbudowy naszych wszystkich komórek i białek ludzkich organów.

Aby zrozumieć na czym polega funkcjonowanie tłuszczów w układzie limfatycznym koniecznym jest szczegółowe prześledzenie wędrówki spożywanego tłuszczu, który z jelit dostaje się bezpośrednio do tzw. lipoprotein pod nazwą CHYLOMIKRONÓW powstających na granicy jelit i naczyń limfatycznych. Chylomikrony są nieodzownymi transporterami w limfie tłuszczu pochodzącego z pożywienia, zapewniając dostawy do miejsc aktywności układu odpornościowego. Należy zwrócić uwagę, że objętość limfy w całym układzie limfatycznym jest znacznie mniejsza od objętości przetłaczanej przez obwód krwionośny krwi i dobowa objętość przepływającej limfy przez system limfatyczny wynosi tylko ok. 2 litry. W naczyniach limfatycznych nie ma wymuszonego obiegu krążenia limfy gdyż brak jest pompującego organu podobnego do serca. Ruchy limfy będącej pod pewnym podciśnieniem w układzie limfatycznym odbywają się w sposób niekontrolowany wyłącznie na skutek nacisku kości i mięśni naszego ciała na naczynia limfatyczne.

Dzięki temu długiemu okresowi pobytu chylomikronów z zawartymi w nich zapasami tłuszczu z pożywienia przez wiele godzin w środowisku limfy służąc najprzeróżniejszym składnikom układu odpornościowego do zapewnienia odpowiedniego dopływu energii i budulca z transportowanego tłuszczu do potrzebujących tkanek i organów. Dodatkowo , jedyne, główne połączenie naczynia limfatycznego z żyłą doprowadzającą krew tuż przed jej wejściem do serca sprawia, że powstaje we wszystkich naczyniach limfatycznych niewielkie podciśnienie pozwalające na „zasysanie” limfy znajdującej się w najodleglejszych drobnych naczyniach limfatycznych całego ciała i „sprowadzaniu” jej wraz z zawartymi w niej różnymi odpadami pracy komórek do wnętrza układu limfatycznego, gdzie znajduje się m.in. nasz system odpornościowy. „Wsysana” dzięki temu podciśnieniu limfa przenosi z przestrzeni międzykomórkowej wszelkie obce ciała i odpady komórkowe tj. bakterii, wirusy, pasożyty, inne patogeny oraz produkty degradacji zużytych komórek, białek i wielu innych  resztek wydalanych z komórek.