O nas

dr Andrzej Bielecki / Hanower, Niemcy

Doktor nauk przyrodniczych

Pochodzi z Raciborza. W 1968r. zdał maturę w I LO w Raciborzu. Podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej uzyskując w 1973 r. tytuł mgr inż. w zakresie „chemii i technologii tworzyw sztucznych i polimerów”. W latach 1973-1977 odbył Studium Doktoranckie w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych w temacie badawczym poszukiwania substancji o nowatorskich biochemicznych właściwościach przeciwgrzybicznych. Poza pracą badawczą prowadził również zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W 1977 r. otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych. Kontynuował pracę naukowo-badawczą w swoim macierzystym instytucie na stanowisku adiunkta do momentu wyjazdu do Niemiec. W roku 1980 był Gościem Naukowym w projektach naukowo-badawczych Katedry Spektroskopii Instytutu Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Kolonii. Pracował w zespole badawczo-dydaktycznym u Prof. Dr D. Hummla w zakresie badań polimerów i tworzyw sztucznych komputerową metodą spektroskopii FT-IR. Pracownik badawczo-naukowy w tej katedrze przez pięć lat.

W latach 1987-1997 zatrudniony jako doradca-menadżer w globalnym koncernie audytorsko-konsultingowym KPMG. Doradca kadry kierowniczej ok. 180 niemieckich oraz międzynarodowych spółek kapitałowych planujących i realizujących inwestycje w Polsce. Założyciel polskiego przedstawicielstwa KPMG w Polsce w 1990 r. Doradca w zakresie przemian społeczno-gospodarczych instytucji rządowych w Niemczech i w Polsce.

Dyplomowany przez dra Jana Kwaśniewskiego na doradcę Żywienia Optymalnego (ŻO) od 24 lat i założyciel swojej Arkadii ŻO w Szczecinie w latach 2001-2003. Propagator ŻO w Polsce, Niemczech i krajach skandynawskich. Doradzał 2.500 podopiecznym w zakresie doradztwa żywieniowego i prądów selektywnych.

Interesuje się szczególnie numizmatyką oraz współczesnym malarstwem i rzeźbą. W latach 1990-1994 zainicjował stworzenie polsko-niemieckiego stowarzyszenia na rzecz „Ochrony i odbudowy dorobku kulturowego Warmii i Mazur”. Z jego inicjatywy powstały cykliczne festiwale Kultury i Sztuki na Zamku Reszelskim z udziałem wielu polskich i niemieckich uczestników i artystów o międzynarodowej renomie.

 

mgr inż. Danuta Bielecka / Hanower, Niemcy

Pochodzi z Dzierżoniowa. W 1968 r matura po pięcioletniej szkole średniej w klasie Analizy Chemicznej Technikum Materiałów Wiążących w Opolu. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej uzyskując w 1973 r. tytuł mgr inż. w zakresie „chemii i technologii tworzyw sztucznych i polimerów”. W latach 1973-1981 pracownik naukowy w Centrum Informatycznym Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej w zakresie automatycznego przetwarzania danych oraz wyszukiwania informacji w dziedzinie chemii.

Od 1981 r zamieszkuje w Niemczech. Wiele lat związana zawodowo z Instytutem Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Kolonii jako pracownik naukowo-badawczy w zakresie komputerowej spektroskopii w podczerwieni FT-IR tworzyw sztucznych i polimerów oraz badań w zakresie Polimeryzacji Plazmowej.

Odbyła szkolenia i kursy na doradcę ŻO pod merytoryczną opieką dra Jana Kwaśniewskiego przed 24 laty. Współzałożycielka własnej Arkadii ŻO w Szczecinie w latach 2001-2003. Propagatorka ŻO w Polsce, Niemczech i krajach skandynawskich dla ok. 2.500 podopiecznych w zakresie doradztwa żywieniowego i prądów selektywnych. Współtwórczyni podstaw teoretycznych Zrównoważonego Żywienia.

 

dr n. chem. inż. Krzysztof Bielecki / Wrocław

Absolwent XII LO we Wrocławiu. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Tytuł mgr. inż. w zakresie „chemii i technologii tworzyw sztucznych i polimerów” uzyskał w 1973r. Pracownik naukowo-badawczy i wykładowca biochemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konsultant naukowy autorów Zrównoważonego Żywienia.

 

mgr Krzysztof Śmiechowicz / Opole

Autor oprogramowania systemu obliczeniowego wartościowości biologicznej białek w produktach spożywczych, posiłkach i jadłospisach.

 

Dorothea Werner / Hannover, Niemcy

Dyplomowana projektantka grafiki.

Projektowanie, doradztwo i artystyczna obróbka cyfrowych obrazów, grafik, logo i zdjęć.

 


 

Sponsorzy:

 

Tomasz Dudarski (taichi-online.pl) / Poznań

Konsultacje, oprogramowanie, autor i administrator strony internetowej Zrównoważonego Żywienia.

 

Dariusz Firszt (photogenica.pl) / Warszawa

Wiodący w Polsce bank zdjęć, grafik i klipów video.