Zalecenia

Wstęp

Model Zrównoważonego Żywienia powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów w stosowaniu zasad stosowania Żywienia Optymalnego.

więcej »