Wstęp

ZALECENIA

Model Zrównoważonego Żywienia (ZŻ) powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów w stosowaniu i profesjonalnym zalecaniu zasad stosowania Żywienia Optymalnego dla ok. 2500 podopiecznych w ciągu ostatnich 24 lat. Wiedza z zakresu biochemii, anatomii i fizjologii człowieka pozwoliła na wypracowanie nowatorskiego podejścia do składu codziennego wyżywienia podyktowanego permanentnymi potrzebami całego organizmu ludzkiego.

Szczególną rolę w składzie proponowanych w ZŻ posiłków odgrywa dobór jakościowy i ilościowy białek, które w innych modelach żywieniowych zostały poważnie zaniedbane merytorycznie. Współczesne zalecenia żywieniowe większości nie poświęcają wiele uwagi tematowi roli białek w składzie zalecanych jadłospisów, które w rezultacie nie pokrywają dziennego zapotrzebowania na aminokwasy niezbędne/egzogenne (AMN). Są one nieodzowne do systematycznej odbudowy zużywających się ludzkich organów w każdej sekundzie naszego życia. W wyniku tych niedoborów właściwych białek w codziennym pożywieniu rozwijają się choroby i niewydolności wszystkich naszych tkanek, których nie udaje się bezinwazyjnie wyleczyć bądź wyeliminować. Z tych powodów model ZŻ kładzie w pierwszym rzędzie uwagę na właściwy dobór jakościowy i ilościowy białkowych składników żywieniowych uzupełniany odpowiednimi ilościami tłuszczy i węglowodanów. Poniżej podano najważniejsze zasady właściwego doboru powyższych podstawowych składników żywieniowych z komentarzami.

Zalecenia ogólne

Najważniejszą zasadą stosowania ZŻ jest spożywanie trzech a w okresie zaawansowanego doświadczenia żywienia się tą metodą dwóch równomiernych zrównoważonych jakościowo i ilościowo posiłków dziennie. Warunek ten wynika z permanentnie odbywających się procesów degradacji i równoczesnej odbudowy wszystkich ludzkich tkanek w każdej sekundzie ludzkiego życia.

W każdej sekundzie ludzkiego życia miliardy komórek ulegają naturalnemu rozkładowi wraz z ich białkowymi elementami. Naturalnymi zdrowotnie procesami przeciwstawnymi tym procesom rozkładu są równolegle odbywające się procesy powstawania nowych komórek stabilizując tym samym naturalnie funkcjonowanie każdego rodzaju organów i tkanek. Aby te procesy zostały utrzymane w stanie równowagi fizjologicznego funkcjonowania wszystkich organów i tkanek do organizmu człowieka MUSZĄ być dostarczane rytmicznie wystarczające ilości białek, tłuszczy i węglowodanów uczestniczących w tych naturalnych procesach.

Jeżeli dostawy właściwych składników żywieniowych potrzebnych do odbudowy nowych tkanek są spontaniczne i niepowtarzalne to większość pożywienia ulega przetworzeniu na energię i tylko w niewielkim stopniu pełni niezwykle ważną rolę „części zamiennych” w naturalnym tworzeniu nowych białek powstających komórek wszelkich rodzajów naszych tkanek. Aspekt energetyczny pożywienia odgrywa również istotną rolę, ale powinien być brany pod uwagę na nowych zasadach odmiennych od dotychczasowego zgeneralizowanego systemu traktowania pożywienia jako nośnika energii.

Szczególnie białka zawarte w codziennym pożywieniu powinny być tak dobierane aby z odpowiednim nadmiarem pokrywały dzienne zapotrzebowanie na budulec naszych białek w postaci aminokwasów niezbędnych. Te nieprodukowane w organizmie człowieka AMN muszą być CIĄGLE uzupełniane w codziennym pożywieniu.

Z powyższych powodów skład każdego z trzech lub dwóch posiłków MUSI być w przybliżeniu taki sam odnośnie wszystkich trzech głównych składników pokarmowych jakimi są białka, tłuszcze i węglowodany. Przy braku chociaż jednego ze składników procesy odbudowy struktur ludzkich białek czy całych komórek nie mogą się odbywać.

Tego typu spontaniczne planowanie składu codziennych posiłków nie odbudowuje optymalnie zniszczonych białek i komórek. Konsekwencją jest z czasem pogłębianie się procesów chorobowych w organizmie. Główną zasadą niniejszego modelu Zrównoważonego Żywienia jest przestrzeganie zrównoważonego składu wszystkich posiłków.